ellis.care bv hecht belang aan uw privacy.

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

De verantwoordelijke voor de verwerking, ellis.care bv, Silvesterdennenlaan 4, 2390 Malle respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: marketingacties en mailings.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ellis.care bv, Silvesterdennenlaan 4, 2390 Malle, info@ellis.care, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten totellis.care bv, Silvesterdennenlaan 4, 2390 Malle, info@ellis.care.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

ellis.care bv kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de ellis.care-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de ellis.care-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

ellis.care heeft waardevolle partners

ellis.care ondersteunt