De rol van de adviserend arts bij een ziekenfonds is de voorbije decennia sterk geëvolueerd. Teamwerk is vandaag de norm
geworden, en de adviserend arts kan rekenen op ondersteuning door paramedici en administratieve medewerkers.

Een adviserend arts is een werknemer van een ziekenfonds, maar beslist zelfstandig en volgens de Rizivregelgevingen die van toepassing zijn voor de erkenning van arbeids ongeschiktheid of voor de terug betaling van speciale zorgverstrekkingen. Het bewaken van het medisch geheim in de delegatieprocedure valt onder de verantwoordelijkheid van de adviserend arts. Hij en zijn team

hoeven ook geen verantwoording af te leggen aan de administratie of ziekenfondsdirectie.

Die autonomie betekent niet dat een adviserend arts er alleen voorstaat, zegt dr. Annemarie  Hoogewys. Zij had een heel gevarieerde loopbaan voor ze bij CM als adviserend arts begon. Ze was

15 jaar huisarts, deed onderzoek naar kansarmoede en werkte vijf jaar als coördinerend arts bij Fedasil. “Ik ben gewend om in team te werken en om met niet-artsen samen te werken”, vertelt

  1. Hoogewys. “Bij CM werk ik samen met artsen, paramedici en administratieve medewerkers.”

Adviseren is teamwerk

Het beeld van een eenzame arts achter een stapel dossiers is compleet achterhaald, zegt

  1. Hoogewys. “De dossiers zijn eerder het gevolg van wat ons doel is: het opvolgen van mensen die arbeidsongeschikt zijn verklaard. Dat is veel meer dan de arbeidsongeschiktheid controleren: we gaan ook na of de zorg toereikend en kwalitatief is, en maken werk van een re-integratietraject.”

Voor de re-integratietrajecten werken de adviserend artsen samen met een inwerkcoach die de dossiers opvolgt. Afhankelijk van het dossier kan een groot deel van de opvolging aan de coach gedelegeerd worden.

In het team van dr. Hoogewys doen verpleegkundigen de eerste intakegesprekken. Het team telt ook psychologen, kinesitherapeuten en sinds kort ook een vroedvrouw. Elke arts in het team heeft ook een eigen domein waarin zij of hij expertise opbouwt, legt dr. Hoogewys uit. “Bij mij zijn dat zuurstoftherapie en implantaten; mijn collega’s zijn dan weer gespecialiseerd in bijvoorbeeld medicatie voor diabetes of kinevoorschriften.”

Overleg is de norm

In het team heerst een echte overlegcultuur, zegt dr. Hoogewys. “Dat helpt om goed onderbouwde

beslissingen te nemen. Je bent autonoom om te beslissen, maar de input van de andere teamleden is enorm waardevol om tot een goed onderbouwde beslissing te komen. Een return-to-work-coördinator kijkt meer vanuit het perspectief van arbeid, terwijl een arts toch vooral redeneert

vanuit genezing en functieherstel. Een psycholoog heeft dan weer een heel andere kijk. Vooral bij een beslissing over een opleiding vind ik het heel belangrijk om daarover te overleggen, omdat zo’n opleiding vaak over meerdere jaren loopt. Het is goed dat iemand daar vanop afstand kritisch naar kijkt of het wel een zinvol traject is.

Een arts wordt ondersteund

Ook voor de administratieve afhandeling van dossiers kan een arts beroep doen op een heel team,

vertelt Jeffrey Gheselle. Hij is Supportverantwoordelijke bij het Medisch Departement West- en Oost-Vlaanderen, wat inhoudt dat hij organisatorische zaken maar ook opleidingen regelt. “Ik ben ook de brug tussen de medische directie op de hoofdzetel Brussel en de lokale teams. Daardoor kunnen we heel snel terugkoppelen van de werkvloer naar het beleidsniveau en omgekeerd.”

De medische administratie bij de lokale afdelingen zorgt onder meer voor agendabeheer voor de adviserend artsen, bereidt verslagen voor en voert verslagen in het medisch dossier uit. Zij nemen ook taken over die voor het Riziv in delegatie uitgevoerd mogen worden. Die omkadering wordt continu uitgebreid zodat artsen zich maximaal kunnen bezighouden met het medische, zegt Jeffrey Gheselle. “Artsen zijn deel van een groter geheel. Covid-19 heeft ons gedwongen om volledig digitaal te gaan werken en de communicatie is daardoor nog verbeterd. Doordat we zo veel overleggen via Teams is de afstand tussen artsen en andere teamleden nog kleiner geworden.”

Dr. Hoogewys is vol lof over de administratieve ondersteuning. “De administratief medewerkers zijn

zeer goed onderlegd in de procedures rond arbeidsongeschiktheid en gezondheidszorg. Er is regelmatig overleg en op volging. Ik zie hen maandelijks om te kijken of we op dezelfde lijn zitten.”

Relevant werk

Dr. Hoogewys hamert op de belangrijke maatschappelijke rol van een adviserend arts. “Sommige mensen hebben nog het oude beeld van een arts die alleen controleert of ze arbeidsongeschikt zijn of niet – ze zijn bang dat we gaan beslissen dat ze weer aan het werk moeten. Voor mij is het  belangrijkste dat we hen perspectief bieden op een re-integratie naar een actief leven, of dat nu in het economische circuit of in vrijwilligerswerk is. Een consult is altijd een aanleiding om eens vanop afstand naar een loopbaan te kijken. Dat is het fijne aan deze job: dat je een katalysator kan zijn om

zaken in beweging te zetten.”

Ook voor Jeffrey Gheselle is deze maatschappelijke rol een bron van voldoening. “Je mag de gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid niet onderschatten: voor de betrokkene is dat een heel sociaal netwerk dat wegvalt. Daarom is het zo waardevol dat wij hen op weg kunnen helpen naar aangepast werk of vrijwilligerswerk. Sommige mensen zijn bang als ze bij de adviseur moeten komen. Maar eenmaal ze hier zijn, merken ze dat ze bij ons hun verhaal kunnen doen, dat er echt naar hen wordt  geluisterd. Daar krijgen we heel positieve reacties op.”

ellis.care heeft waardevolle partners

ellis.care ondersteunt