Er bestaan verschillende manieren om tegen het einde van uw professionele loopbaan een comfortabel vermogen op te bouwen. Eén daarvan is de liquiditeiten van uw vennootschap beleggen in een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Maar hoe pakt u dat het best aan en hoe genereert u een aantrekkelijk rendement?

Beleg als zorgverstrekker met uw vennootschap in 3 eenvoudige stappen

1. Plan de belegging met uw vennootschap

Maakt uw vennootschap winst, dan wilt u vroeg of laat van dat geld ook privé genieten. Maar om dat op een fiscaalvriendelijke manier uit uw vennootschap te halen, moet u vaak jarenlang geduld oefenen. Vraag is wat u intussen het best doet.

In plaats van dat geld in uw vennootschap te laten ‘slapen’, belegt u die financiële reserves best volgens een welbepaalde planning en spreiding. Deze reserves op korte termijn beleggen of ze aanhouden in de vorm van liquide middelen, genereert hoge opportuniteitskosten. Dat zijn jaren rendement die in rook opgaan. Het is altijd rendabeler om te beleggen in een gediversifieerde beleggingsportefeuille op lange termijn. Wanneer u de mogelijkheid hebt om de reserves van uw bedrijf fiscaalvoordelig aan uzelf uit te keren, kunt u de beleggingen dus vanuit uw zakelijke portefeuille overhevelen naar uw privé beleggingsportefeuille. En intussen laat u uw vermogen aangroeien in uw vennootschap.

Advies van onze expert

De liquidatiereserve is een reserve die een vennootschap kan aanleggen met de winst die ze maakt. De vennootschap moet 10 % belasting betalen op het bedrag dat naar die reserve wordt overgebracht. Na 5 jaar betaalt u 5 % roerende voorheffing om de liquidatiereserve uit de vennootschap te halen en over te hevelen naar uw privévermogen. Wilt u die reserve uit uw vennootschap halen vóór de periode van 5 jaar is verstreken, dan moet u 20 % roerende voorheffing extra betalen. Bij vereffening van de vennootschap is er geen roerende voorheffing verschuldigd op die reserves, ongeacht de termijn.

2. Spreid uw beleggingen

Iedereen is anders, en dus ook elke belegging die een vennootschap afsluit. Beleggingen hangen af van uw risicobereidheid. De basisregel is dat u enkel de liquiditeitsoverschotten belegt d.w.z de gelden die u wilt overdragen naar uw privévermogen.

Afhankelijk van uw risicoprofiel raden we veilige beleggingen aan op korte of langere termijn, en ook beleggingsfondsen. Veilige beleggingen brengen niet veel op, maar garanderen wel dat u uw inleg op de vervaldag terugkrijgt. Beleggingsfondsen zijn dynamischer en bieden dus een hoger rendement, maar gaan ook gepaard met een hoger risico. We raden aan om uw beleggingen te spreiden in de tijd en in verschillende activaklassen. Dat geeft gemoedsrust.

Advies van onze expert

Wat als uw prioriteiten veranderen of als u plots uw geld nodig hebt? Het is altijd mogelijk om snel in te grijpen en een vangnet te voorzien. U kunt uw spaargeld bijvoorbeeld in een spaarplan met een looptijd van drie jaar stoppen, waarbij er elk jaar een bedrag vrijkomt. Op dat moment beslist u of u het herbelegt of, indien nodig, in uw vennootschap injecteert. Zo staat uw geld dus niet jarenlang vast. Heel wat klanten stellen die flexibiliteit op prijs.

3. Draag uw geld over naar uw privévermogen

Na het verstrijken van de periode van 5 jaar, bijvoorbeeld in het kader van een liquidatiereserve, wilt u uw geld waarschijnlijk recupereren om het over te dragen naar uw privévermogen. Het is mogelijk de dividenden dan in natura uit te keren: de beleggingen uit de portefeuille van uw vennootschap kunt u overhevelen naar uw privébeleggingsportefeuille. Voor beleggingsfondsen volstaat het om ze over te dragen van de effectenrekening van de vennootschap naar de effectenrekening die u als natuurlijke persoon aanhoudt. Op die manier zit er een continuïteit in de verschillende beleggingen tussen de vennootschap en uw privévermogen.

Advies van onze expert

De beleggingen van uw vennootschap verkopen om privé opnieuw beleggingen af te sluiten, is niet nodig. Het is perfect mogelijk om dividenden in natura uit te keren en de termijnbeleggingen en beleggingsfondsen over te hevelen van de rekeningen van de vennootschap naar de effecten- of termijnrekening van u als privépersoon. Risicoloze beleggingsverzekeringen op lange termijn van het type ‘tak 26’ kunt u overdragen naar het equivalent in uw privévermogen, namelijk tak 21. Conclusie

Vooraleer u uw geld op een fiscaalvriendelijke manier uit uw vennootschap haalt, moet u meestal rekening houden met een bepaalde wachttijd. Maar intussen doet u best iets met dat geld. Afhankelijk van uw risicoprofiel kunt u binnen uw vennootschap een gediversifieerde beleggingsportefeuille samenstellen. Zo laat u uw vermogen aangroeien tot u het overhevelt naar uw privévermogen, en verliest u bijgevolg geen jaren van potentieel rendement.

Advies op maat

Wilt u de liquiditeitsoverschotten van uw vennootschap beleggen? We begeleiden u graag met advies op maat. 

Maak vrijblijvend een afspraak

ellis.care heeft waardevolle partners

ellis.care ondersteunt