Poolt u in uw praktijk uw GMD-inkomsten en gebruikt u die om de kosten van de praktijk te betalen? Werkt u met verpleegkundigen? Of verhuurt u een praktijkruimte aan een collega? Hou er dan rekening mee dat u vanaf 1 januari 2020 mogelijk btw-plichtig wordt.

Poolt u in uw praktijk uw GMD-inkomsten en gebruikt u die om de kosten van de praktijk te betalen? Werkt u met verpleegkundigen? Of verhuurt u een praktijkruimte aan een collega? Hou er dan rekening mee dat u vanaf 1 januari 2020 mogelijk btw-plichtig wordt.


Zorgverleners en btw

Het Belgisch btw-wetboek voorziet vandaag in een btw-vrijstelling voor medische en paramedische prestaties van artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, vroedvrouwen, verpleegkundigen en zorgkundigen indien aan een aantal voorwaarden is voldaan[i].

Wanneer zorgverleners zich verenigen in (kostendelende) associaties om hun samenwerking te regelen, dan moeten zij, net zoals iedere vennootschap of vereniging, rekening houden met de btw-reglementering. De fiscus heeft recent duidelijke instructies[ii] gepubliceerd omtrent deze samenwerkingsvormen. Ze behandelt heel wat vragen inzake de praktische toepassing en bespreekt de regels om nog van de btw-vrijstelling te kunnen genieten.

Poolen van GMD-opbrengsten

Zo gaat de fiscus dieper in op het poolen van de opbrengsten van het Globaal Medisch Dossier (GMD) in de huisartsenpraktijk. Men verduidelijkt op welke manier deze GMD-inkomsten kunnen gebruikt worden om de gezamenlijke kosten van de praktijk te betalen en hoe de eindafrekening vervolgens moet gebeuren. Bij een goede toepassing van de regels zal u in deze gevallen veelal van de btw-vrijstelling kunnen blijven genieten.

Stagiairs

De btw-vrijstelling geldt ook indien u werkt met stagiairs. De stagiair werkt dan op het getuigschrift van de stagemeester en de opbrengsten worden geboekt als omzet bij de stagemeester. De stagiair ontvangt van de stagemeester een vergoeding (vaste vergoeding of percentage van de erelonen) voor zijn prestaties.

Verpleegkundige

Wanneer u een zelfstandig verpleegkundige tewerkstelt in de praktijk kan u ook van de btw-vrijstelling genieten. Bij de aanrekening van prestaties gebruikt u getuigschriften met het ondernemingsnummer van de praktijk. De verpleegkundige ontvangt geen erelonen in eigen naam.

Verhuur van praktijkruimte

Anders wordt het wanneer u uw praktijk (kabinet, wachtzaal, toilet), medische apparatuur en eventueel een secretaresse ter beschikking stelt van een collega. Uw collega betaalt dan een vaste maandelijkse vergoeding of een vast percentage van zijn  ereloon voor het gebruik van de praktijk én de infrastructuur. In dergelijk geval wordt in de realiteit vaak niet voldaan aan de voorwaarden om van de btw-vrijstelling te kunnen genieten. Indien daarnaast ook andere, bijkomende diensten worden aangeboden, zoals medisch secretariaat, IT of administratieve ondersteuning, dan zijn deze eveneens aan btw onderworpen. 

Meer info?

Bent u ook benieuwd wat de impact is op uw praktijk? En hoe u de btw-plicht kan vermijden?

Schrijf u dan hier in op één van de infomomenten, die gekoppeld wordt aan de lancering van Mya, dé nieuwe online agenda voor de medische sector. Onze partners Bank van Breda, SBB Accountants & Adviseurs, Vandelanotte en Van Havermaet geven u graag meer uitleg over deze btw-regeling die vanaf 1 januari 2020 van toepassing zal zijn.  


[i] art. 44, §2bis WBTW

[ii] Circulaire 2019/C/46 FAQ inzake de Btw betreffende praktische toepassingsgevallen van samenwerkingsverbanden in de (para)medische sector

Gelijkaardige Veiligheid vooraan! berichten

Gelijkaardige Hulp voor werkgevers berichten

ellis.care heeft waardevolle partners

ellis.care ondersteunt