Vacature huisarts

Wijkgezondheidscentrum De Vlier Sint-Niklaas zoekt nieuwe enthousiaste artsen om onze teams te vervolledigen.

Wijkgezondheidscentrum De Vlier

in Nieuwkerken-Waas

huisarts

 Vaste job

Online sinds Fri 16 March

Secretariaat

Verpleegkundige

paramedici

Wachtpost

Korte omschrijving

In het Wijkgezondheidscentrum De Vlier werkt  een dynamisch multidisciplinair team van 9 huisartsen, 4 kinesisten, 8 verpleegkundigen, een diëtiste, een vroedvrouw, een psychologe, een maatschappelijk werker, een preventiewerker, 6 administratieve krachten en een coördinator. We bieden kwaliteitsvolle, toegankelijke eerstelijnszorg aan met een focus op preventie en integrale zorg voor elke patiënt. In September 2016 zijn we gestart met de opdeling van het artsenteam in twee teams van 4 artsen en een Haio, die elk instaan voor een groep van ongeveer 2000 patiënten. Wij streven naar diverse verantwoordelijkheden en specialisaties in elk artsen team, naargelang de ervaring en interesse van elke arts. Hiervoor zoeken wij nieuwe enthousiaste artsen om onze teams te vervolledigen. Als artsenploeg werken we evidence-based, met regelmatig overleg zowel binnen het artsenteam als multidisciplinair in het centrum en extramuraal met andere diensten. Daarnaast zijn er vaste overlegmoment omtrent diabetesopvolging, psychische problematieken, dieetadvies en preventie(projecten). Het WGC De Vlier heeft ook een centrum voor Perinatale Begeleiding, De Kiem, waar we een zwangerschapstraject aanbieden met opvolging door een vroedvrouw (individuele- en groepssessies) en een gynaecologe, dit in samenwerking met lokale partners. Het centrum heeft een jonge multiculturele patiëntenpopulatie, die diverse pathologieën meebrengt. Er wordt steeds op afspraak gewerkt, huisbezoeken enkel indien nodig. Wij zorgen voor een fijne werkomgeving met een eigen kabinet en goede materiële omkadering. Een (medisch) administratieve ploeg zorgt voor ondersteuning bij administratie, telefonie en afspraken.

Job inhoud - wat houdt deze job in?

 • Medische consultaties en huisbezoeken volgens de EBM.
 • Registratie en bijhouden medisch dossier (GMD, EMD en GMD+)
 • Aanbevelingen van E-Health opvolgen, m.n. uploaden van Sumehrs en voorschriften via Recip-e
 • Deelname aan het multidisciplinair overleg in het kader van een integrale zorgverlening in het centrum en met andere externe diensten
 • Deelname aan de georganiseerde week– en weekendwachtdiensten van de  Huisartsenwachtpost in Sint-Niklaas
 • Deelname aan de algemene teamvergaderingen
 • Actieve deelname aan het preventie activiteiten en het beleid van het centrum

Job verwachtingen

 • Erkend geaccrediteerd huisarts
 • Nederlandstalig met goede kennis van Frans en Engels. Kennis van andere talen is een pluspunt.
 • U kan zich openstellen voor een kansarm en multicultureel publiek.
 • U kan flexibel omspringen met werkplanning naargelang werkdruk en noodzaak.
 • Bereidheid tot samenwerking met verschillende disciplines.
 • U bent communicatief, luistervaardig en kan werken binnen teamverband.
 • U onderschrijft de missie, waarden en normen van een wijkgezondheidscentrum

Job offer

Tewerkstelling als loontrekkende van 80 tot 100%

 • Vergoeding: PK 330 cat 1.93, anciënniteit bespreekbaar
 • Indiensttreding: zo snel mogelijk
 • Werkuren tussen 8u en 19u. Wachtdiensten in zelfstandig bijberoep met eigen inkomsten. Sint-Niklaas heeft een wachtpost voor de weekends, waar mogelijkheid tot overnachting wordt voorzien.
 • Verlofdagen: 21 bij start, 25 dagen bij 4 jaar dienst.
 • Maaltijdcheques €7
 • Groepsverzekering
 • Betaling van noodzakelijke verzekeringen en medische lidmaatschappen.

Geïnteresseerd?  Meer informatie op

Werkgever : wijkgezondheidscentrum De Vlier, truweelstraat 114, 9100 sint-Niklaas

Solliciteer nu!

Stuur jouw curriculum vitae met motivatiebrief per e-mail. Wij bevestigen de ontvangst van de sollicitatie en nemen daarna verder contact met jou op.

Wijkgezondheidscentrum De Vlier Sint-Niklaas zoekt nieuwe enthousiaste artsen om onze teams te vervolledigen.

Wijkgezondheidscentrum De Vlier

in Nieuwkerken-Waas

Jouw sollicitatie
Bladeren…

ellis.care heeft waardevolle partners

ellis.care ondersteunt