Deconventioneren kan ten laatste op 28.02.2020 én alleen via MyRiziv

Deconventioneren kan ten laatste op 28.02.2020 én alleen via MyRiziv

Artsen die het akkoord artsen-ziekenfondsen 2020 wensen te weigeren of slechts gedeeltelijk te volgen, hebben daarvoor nog tijd tot ten laatste vrijdag 28 februari. De BVAS wenst er haar leden aan te herinneren dat dit enkel online via MyRiziv kan. Een deconventie of gedeeltelijke conventie via aangetekend schrijven is ongeldig.

Het akkoord dat op 19 december 2019 werd gesloten en op 29 januari 2020 in het Staatsblad verscheen, is er één met een looptermijn van slechts één jaar. Het akkoord trad in werking op 1 januari jl. en loopt dus af op 31 december 2020.

Conventioneren en deconventie

Artsen die dat wensen, moeten hun weigering of gedeeltelijke toetreding ten laatste op vrijdag 28 februari 2020 meedelen via de beveiligde webapplicatie die het RIZIV via MyRiziv ter beschikking stelt. Dat is de enige geldige procedure, een deconventie of partiële conventie via een aangetekend schrijven is niet meer geldig.

Artsen die zich voor hun volledige activiteit willen conventioneren, hoeven geen stappen te ondernemen. Wie niet binnen de gestelde termijn heeft gereageerd, wordt door het RIZIV automatisch beschouwd als zijnde toegetreden tot het akkoord voor hun volledige beroepsactiviteit.

Volledig toegetreden artsen komen in aanmerking voor het sociaal statuut van € 5.037,70. Het bedrag van € 2.376,40 werd vastgelegd voor het sociaal statuut voor de gedeeltelijk toegetreden artsen. Het sociaal statuut, ook RIZIV-voordeel genoemd, moet verplicht worden geïnvesteerd in een Vrij Aanvullend Pensioen met sociaal karakter en/of een verzekering Gewaarborgd Inkomen.

Klik hier voor meer informatie.


Wist u dat... er ook een conventievoordeel voor gepensioneerde artsen is voorzien?

Gepensioneerde artsen die voortwerken, kunnen tot uiterlijk 29 februari 2020 hun sociale voordelen aanvragen. Artsen die het akkoord artsen-ziekenfondsen respecteren en die na hun wettelijk pensioen blijven voortwerken, hebben nog recht op de sociale voordelen van het RIZIV. Ze kunnen dit zogenaamde ‘conventievoordeel’ nog tot en met zaterdag 29 februari 2020 aanvragen.

Het recht op dit door het RIZIV gefinancierde bedrag gaat retroactief terug tot het jaar 2016. Uw aanvraag voor de jaren 2016, 2017, 2018 en/of 2019 moet dus ten laatste op 29 februari 2020 gebeuren. Om het conventievoordeel na pensioenopname voor 2016, 2017, 2018 en/of 2019 te verkrijgen, stuurt u het aanvraagformulier per e-mail of aangetekende brief naar het RIZIV.

Het aanvraagformulier om het ander conventievoordeel na pensioenopname voor 2016, 2017, 2018 en/of 2019 aan te vragen kan u hier downloaden.

Klik hier voor meer informatie.


 

Meer informatie?

Heeft u nog een vraag of opmerking? Wil u graag bijkomende informatie?

Contacteer ons

ellis.care heeft waardevolle partners

ellis.care ondersteunt