Wist u dat? Het Vlaams Artsensyndicaat deelt enkele interessante weetjes

Wist u dat? Het Vlaams Artsensyndicaat deelt enkele interessante weetjes

Wist u dat...

 • de aanvraagprocedure voor het sociaal statuut van het jaar 2019 uitzonderlijk is verlengd tot 31 augustus 2019?
  Om als (gedeeltelijk) geconventioneerd arts van het sociaal statuut 2019 te kunnen genieten, dient u dus vóór 31 augustus uw aanvraag in te dienen.
  Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van uw sociaal statuut.

 • het elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen voor ambulante patiënten vanaf 1 januari 2020 wordt verplicht?
  Artsen die de leeftijd van 64 jaar hebben bereikt op 1 januari 2020, zijn niet verplicht om elektronisch geneesmiddelen voor te schrijven. Tevens geldt deze verplichting niet tijdens huisbezoeken, in rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen en bij overmacht.
  Klik hier voor meer informatie over het e-voorschrift.

 • de geïntegreerde praktijkpremie voor huisartsen voor het jaar 2018 nog niet kan worden aangevraagd?
  Normaal gezien dient u deze premie jaarlijks vanaf 1 juli, al dan niet via uw softwarepakket, aan te vragen. Het RIZIV meldde echter dat dit nog niet mogelijk is, aangezien de regelgeving voor de telematicapremie van 2018 nog niet van kracht is.
  Klik hier voor meer informatie over de geïntegreerde praktijkpremie.

 • sinds 2 juli 2019 een nieuw lid van een huisartsengroepering zichzelf bij de groepering online kan toevoegen via de online webtoepassing van het RIZIV, MyRiziv?
  Indien u samen met andere huisartsen een groepspraktijk vormt, kan u als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, uw groepspraktijk als huisartsengroepering bij het RIZIV laten registreren. Uw patiënten met een GMD of met een zorgtrajectcontract hebben er financieel baat bij, maar ook voor uw groepering zijn er administratieve en financiële voordelen.
  Klik hier voor meer informatie over de registratie van huisartsengroeperingen.

 • dat huisartsen binnen 4 jaar na hun erkenning, alsook huisartsen die minder dan 4 jaar geleden teruggekeerd zijn uit een ontwikkelingsland, recht hebben op een renteloze lening van maximaal € 15.000?
  Aan het begin van uw carrière heeft u ongetwijfeld heel wat uitgaven zoals de aankoop van nieuw doktersmateriaal of een wagen, de overname van het patiëntenbestand, de renovatie van uw kabinet, ... Hiervoor kan u gebruik maken van de renteloze lening van het Impulsfonds.
  Denkt u in aanmerking te komen voor deze steunmaatregel? Laat het ons weten op info@vlaamsartsensyndicaat.be en we zoeken het voor u uit. Bovendien geniet u van een volledig kosteloze bijstand bij de samenstelling van uw dossier.

Het Vlaams Artsensyndicaat is de Vlaamse vleugel van het grootste artsensyndicaat in België, de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS). Wij vertegenwoordigen alle huisartsen en artsen-specialisten in België en beschermen dan ook uw belangen en de toekomst van het artsenberoep.

Het Vlaams Artsensyndicaat biedt elke arts, huisarts en arts-specialist, één aanspreekpunt voor al uw vragen over uw medische carrière, van vòòr uw start als arts tot nà uw pensioen.
Aarzel niet ons te contacteren op info@vlaamsartsensyndicaat.be.

Surf ook naar onze website www.vlaamsartsensyndicaat.be en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen.

 

Meer informatie?

Heeft u nog een vraag of opmerking? Wil u graag bijkomende informatie?

Contacteer ons

ellis.care heeft waardevolle partners

ellis.care ondersteunt