De Block legt artsenquota vast

De Block legt artsenquota vast

Partner aan het woord: Curalia

De ministerraad heeft het artsenquotum vastgelegd voor 2024, het jaar waarin de eerste artsen afstuderen die nu aan hun opleiding zijn begonnen. Het gaat om 859 artsen in Vlaanderen en 586 in de Franse gemeenschap. Dat laat minister van Volksgezondheid Maggie De Block weten.

Het Rekenhof heeft eerder dit jaar de verdeelsleutel vastgelegd van de Riziv-quota tussen Vlaanderen en Franstalig België. De Planningscommissie legt het federale quotum vast, het Rekenhof bepaalt de verdeelsleutel tussen Nederlandstaligen en Franstaligen.

Die verdeelsleutel komt dicht bij de traditionele 60-40-regel. Voor Vlaanderen gaat het om 59,43 procent en voor de Franse gemeenschap om 40,57 procent. Vanaf nu zal het maximale aantal nieuwe artsen elk jaar worden vastgelegd door de ministerraad. Voor de Franse gemeenschap gaat het om 586 in 2024, maar omdat er de afgelopen jaren te veel artsen zijn afgestudeerd wordt dat verlaagd tot 505. Dat zal ook de komende jaren blijven gebeuren tot het overtal is weggewerkt. In Vlaanderen is er dan weer een tekort en wordt het aantal tijdelijk verhoogd tot 928.

Ook voor de tandartsen werd het quotum vastgelegd. Het gaat om 136 in Vlaanderen en 92 in de Franse gemeenschap.

Daarnaast heeft de ministerraad zich gebogen over de artsen die dit jaar afstuderen. Er was voor 2018 een globaal quotum van 2.460, maar dat wordt overschreden. De regering heeft beslist dat toch alle kandidaten aan hun stage mogen beginnen, omdat er in beide landsdelen intussen een efficiënt toelatingsexamen is uitgewerkt.

Meer informatie?

Heeft u nog een vraag of opmerking? Wil u graag bijkomende informatie?

Contacteer ons

ellis.care heeft waardevolle partners

ellis.care ondersteunt