Wat wolven ons leren over samenwerken

Wat wolven ons leren over samenwerken

 

Wolvenexpert Jan Loos heeft de voorbije maanden veel werk gehad. De wolf is terug en de media hingen aan zijn lippen. Net als wij overigens We hebben het met hem over samenwerken. Associaties zijn in opmars. Samenwerken is steeds vaker de norm bij vrije beroepen.

Wolven leven van nature samen in groep. Waarom? Wie het territorium voor zichzelf heeft, heeft toch meer te eten? Jan Loos legt uit waarom de wolf desondanks in een roedel leeft.

Sociaal dier

Jan Loos: “In Europa leven wolven samen in eenvoudige familieverbanden. In het eerste jaar krijgen ma- en pa-wolf drie tot vijf welpen. De start van een roedel. Het jaar daarop volgt de tweede worp. De roedel bestaat nu uit de ouders, de pasgeboren welpen en de volgroeide welpen van het jaar daarvoor. De pubers zeg maar (lacht).”

Ervaring doorgeven

Loos: “Het belangrijkste voordeel is dat het de overlevingskansen van het nageslacht verhoogt. Door samen te blijven, krijgen de jongsten de kans om te leren van de oudsten. De wolf is een intelligente jager. Ook daar is veel ervaring voor nodig. Die wordt van generatie op generatie doorgegeven.”

Veranderende rolverdeling

Loos: “De nakomelingen van het alfapaar, van ma en pa dus, blijven maximaal twee jaar samen. In de natuur worden wolven een tiental jaren oud. Na ongeveer twee jaar trekken de oudste wolven de wijde wereld in op zoek naar een eigen territorium en partner. De welpen zijn intussen ook volgroeid en nemen de rol van de vertrekkende wolven over.”

Strakke organisatie

Loos: “Als ma en pa gaan jagen, letten de jaarlingen op de pasgeboren welpen. Door samen te spelen leren ze het territorium kennen. De oudste wolven voorkomen dat hun kleine broertjes en zusjes stommiteiten begaan bij het verkennen van de omgeving. In die eerste maanden zijn de welpen nog kwetsbaar. Wanneer ze enkele maanden oud zijn, gaan ze mee op jacht.”

Samen efficiënter

Loos: “Een Europese wolf jaagt op allerlei prooidieren: van grote prooien als edelherten, reeën en everzwijnen over bevers, haasachtigen tot kleine knaagdieren als ratten en muizen.

In de dichtstbijzijnde populaties in Duitsland jagen wolven in hun eentje. Het zijn heel efficiënte jagers. Naya, de wolf die zich in de regio rond Leopoldsburg gesetteld heeft, jaagt solo op everzwijnen en reeën. Met succes. In roedelverband verkiezen wolven grotere prooien, voornamelijk grotere hoefdieren. Wolven passen zich aan aan de omstandigheden.

Die zijn in Amerika anders. Wolven jagen er in groep op bizons en elanden. Dat zijn erg grote dieren. Roedels in Amerika zijn om die reden ook groter. Daar kan een roedel tot twintig dieren groot zijn. Volgroeide wolven blijven langer bij de groep. In de paartijd sluiten wolven zonder bloedband zich aan bij de roedel. Samen jagen ze de bizons op.”

Beestige ‘work-life-balans’

Loos: “Een ander goed voorbeeld van samenwerking zie je bij de bergeend. Daar zetten een vijftal eendenkoppels hun kuikens samen. Eén koppel blijft in de buurt van de kleintjes, terwijl de andere vier voedsel gaan zoeken. Zo creëren ze hun eigen sociale zekerheid. Door samen kinderopvang te organiseren, kunnen de ouders ‘gaan werken’. Ongelofelijk toch.”

Juiste partnerkeuze

Loos: “Wolven in het wild worden ongeveer tien jaar oud. Naya, de wolf die momenteel in Vlaanderen verblijft, leeft nog alleen. Ze is twee, dus ze heeft nog wel even. Sommige vrouwtjes wachten tot zes jaar voor een geschikte partner zich aandient. De wolf neemt de tijd om de juiste uit te kiezen. Het alfapaar blijft overigens levenslang samen.”

Essentiële communicatie

Loos: “Wolven ‘praten’ met elkaar. Het typische huilen is bedoeld voor communicatie met andere roedels over lange afstand. Binnen de eigen familie is er verbale, maar vooral ook non-verbale communicatie. Wolven zijn bijzonder sterk in het aflezen van emoties. Bij soortgenoten, maar ook daarbuiten.”

Conclusie: De roedel geeft de wolf een voorsprong. De gedeelde kennis en heldere taakverdeling verhogen de efficiëntie van de jacht en overlevingskansen van het nageslacht.

Surf naar www.welkomwolf.be om meer te leren over de wonderlijke wolf.

 

5 voordelen om in te bijten

1. Beter evenwicht tussen werk en privéleven.

Omdat het werk verdeeld wordt tussen verschillende geassocieerden, is de werktijd beter afgebakend. Zo blijft er meer tijd over voor familie, vrienden, hobby’s en interesses.

2. Leren van elkaar.

Nieuwe collega’s inspireren geroutineerde partners. Collega’s leren van elkaar door cases te bespreken en te overleggen. Zowel ervaring als technische kennis wordt zo gemakkelijker doorgegeven.

3. Efficiënter werken.

Klare afspraken en een heldere rolverdeling verhogen de kracht van de dienstverlening. Elke partner kiest de rol die het meest aansluit bij zijn talent. De rolverdeling hoeft niet eeuwig en altijd dezelfde te blijven, maar evolueert in de tijd.

4. Het beste uit uzelf halen.

Een associatie laat toe om binnen één praktijk of kantoor verschillende specialisaties te groeperen. Dankzij de complementaire expertises verbetert ook de dienstverlening.

5. Risico spreiden.

De investeringen worden gedragen door alle partners. Niemand staat er ooit alleen voor.


Opgelet voor valkuilen

  • Het succes van elke samenwerking hangt af van de juiste partnerkeuze. Praat alles grondig door. Onderling vertrouwen, goede communicatie, klare afspraken en een gedeelde langetermijnvisie zijn onontbeerlijk.
  • Communicatie is essentieel in elke organisatie. Maak voldoende tijd voor overleg. Elke maand samenzitten om knopen door te hakken of problemen aan te pakken is geen overbodige luxe.

Bron: Bank van Breda

Meer informatie?

Heeft u nog een vraag of opmerking? Wil u graag bijkomende informatie?

Contacteer ons

ellis.care heeft waardevolle partners

ellis.care ondersteunt