Van starten in een vrij beroep tot zich ontplooien in een associatie

Van starten in een vrij beroep tot zich ontplooien in een associatie

 

Associaties en vennootschappen

Gedeelde waarden en doelstellingen vormen de fundamenten van een succesvolle samenwerking, maar ook de juridische en fiscale aspecten vragen de nodige aandacht.

Volg een infosessie!

In mei en juni organiseert Bank J.Van Breda & Cº infosessies die de juridische en fiscale aspecten van associaties belichten.


Iets voor u? Bekijk het hier!

Praat alles goed door

Alles begint met gemeenschappelijke doelstellingen en een gedeelde toekomstvisie. Bespreek eerst elkaars verwachtingen. Gedeelde waarden zijn cruciaal. Pas als de filosofie goed zit, kan u praktisch beginnen denken. Strategie komt voor structuur.

Bekijk niet alleen de puur zakelijke, maar ook de menselijke kant van de samenwerking. Wees open over wat uw toekomstplannen zijn. Bijvoorbeeld: Als één van de partners eraan denkt in de toekomst wat minder te werken, dan is het goed dat iedereen dat bij de start weet. Die info is immers belangrijk wanneer de inkomsten en investeringen besproken worden.


"Er moet openheid zijn over ieders financiële en professionele engagement."

De valkuilen en meevallers van een groepspraktijk. Huisartsen delen hun ervaring.

Voorkomen is beter dan genezen

Door op voorhand rekening te houden met alle kansen en valkuilen vermijdt u moeilijke discussies achteraf. Taakverdeling, verantwoordelijkheden en de dagelijkse werking horen allemaal thuis in de samenwerkingsovereenkomst. Niet enkel de inkomstenverdeling.

Wat als iemand besluit om uit de associatie te stappen? Wat zijn de voorwaarden om een nieuwe collega toe te laten?

Zet alle afspraken op papier, zelfs al kent u uw collega’s door en door.


"We willen helderheid, zowel over de vennootschap als over de samenwerking."

Dat vertellen tandartsen Kathleen Vanspauwen en Brent Raemaekers over hun overeenkomst. Lees hun getuigenis.

Inkomsten en kosten bepalen de manier van samenwerken

Op basis van de afspraken over inkomsten en kosten onderscheiden zich drie associatievormen :

  1. De inkomsten worden samengebracht en na aftrek van de kosten verdeeld volgens een vooraf bepaalde verdeelsleutel.
  2. De kosten worden samengebracht, maar niet de inkomsten. De kosten worden dan doorgerekend aan de individuele leden van de vereniging.
  3. Eén lid draagt zelf eerst de kosten en rekent ze nadien door aan de leden. De manier van doorrekenen wordt vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst.

Welke vorm het meest geschikt is voor de samenwerking die jullie willen aangaan, bespreek je best met een juridisch adviseur. Deze expert zal u ook begeleiden bij het opstellen van uw associatieovereenkomst.

Verlies echter het fiscale aspect niet uit het oog. De associatievorm die u kiest is een juridisch verhaal, maar heeft ook btw-impicaties. Daar houdt u best rekening mee.

Een vennootschap als optimalisatie?

Een vennootschap is geen doel op zich. Of de oprichting ervan optimaal is voor uw associatie, is afhankelijk van verschillende variabelen. Elke situatie is verschillend.

Niet alleen voor de associatie, ook voor u persoonlijk kan het optimaler zijn om een vennootschap op te richten. Een eigen professionele vennootschap kan immers een belangrijke hefboom zijn voor uw persoonlijke vermogensopbouw.

Werken via een vennootschap is sowieso complexer dan werken als natuurlijk persoon. Het vraagt een grondig inzicht in de wisselwerking tussen uw vermogen als natuurlijk persoon en dat van de vennootschap. En u moet zich houden aan de fiscale, wettelijke en deontologische spelregels.


Bron: Bank van Breda

Meer informatie?

Heeft u nog een vraag of opmerking? Wil u graag bijkomende informatie?

Contacteer ons

ellis.care heeft waardevolle partners

ellis.care ondersteunt