Het sociaal statuut van de arts

Het sociaal statuut van de arts

 

Partner aan het woord: Curalia

Het sociaal statuut van de arts

Sinds vorige week staat de procedure van het sociaal statuut 2018 op de website van het RIZIV. Artsen die zijn toegetreden tot het huidige nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen , kunnen hiervan genieten. U kunt het sociaal statuut aanvragen tot ten laatste 30 juni.

Andere voorwaarden, zoals een minimum aantal nomenclatuurverstrekkingen, vindt u op de RIZIV-website terug. Het sociaal statuut bedraagt € 4.870,71 bij volledige toetreding tot het akkoord en € 2.297,63 bij gedeeltelijke toetreding (onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

1. Het RIZIV stuurt u het aanvraagformulier en een begeleidende brief automatisch op nadat het akkoord artsen-ziekenfondsen in werking is getreden. Als het akkoord verschillende jaren blijft gelden, dan stuurt het RIZIV u vanaf het 2e jaar telkens het formulier en een begeleidende brief vóór 1 april. Als u de activiteitsdrempel niet bereikt, dan stuurt het RIZIV u ook een assimilatieformulier mee waarmee u kan vragen om uw specifieke activiteitssituatie te assimileren met die van artsen die de drempel wel halen.

2. U vult op de voorkant van het aanvraagformulier een verklaring in met betrekking tot uw activiteit in het jaar x (toepassingsjaar) en x-2 (=referentiejaar). Hebt u in het referentiejaar inactiviteitsdagen en bereikt u daardoor de voor u geldende activiteitsdrempel niet, dan vraagt u een neutralisatie van die inactiviteit door het aantal inactiviteitsdagen op het formulier te vermelden en het bewijs/attest toe te voegen.

3. U maakt op de achterkant van het aanvraagformulier een keuze: het reserveren van het recht op een pensioen bij het RIZIV of een contract voor een vervangingsinkomen in geval van invaliditeit en/of pensioenovereenkomst bij een erkende instelling.

  • Als u kiest voor de reservering van het recht op een pensioen bij het RIZIV, dan vult het aanvraagformulier in. Duid alles aan en vul alle vakken in op de voor- en achterzijde, uitgezonderd het 2e vak bij punt II op de achterzijde.
  • Als u kiest voor het afsluiten van een contract bij een erkende instelling, dan vullen u en uw verzekeringsonderneminghet formulier in. Duid alles aan en vul alle vakken in op de voor- en achterkant, uitgezonderd het 1e vak bij punt II op de achterzijde. 

Hier kunt u het formulier terugvinden dat Curalia ter beschikking stelt. U kunt dit op uw computer invullen, uitprinten, tekenen en terugsturen naar Curalia, Tweekerkenstraat 33, 1000 Brussel of via info@curalia.be. Curalia zorgt er persoonlijk voor dat uw formulier bij de juiste dienst van het RIZIV afgegeven wordt.

Indien u lid bent bij Curalia, ontvangt u uw formulier uiterlijk vrijdag 27 april. Mocht dit niet het geval zijn, neem dan zeker contact op via info@curalia.be of op 02/735.80.55.

4. Als u de activiteitsdrempel niet bereikt of enkel de verlaagde drempel bereikt en u uw activiteitssituatie wilt laten assimileren met die van artsen die de drempel wel halen, dan voegt u het assimilatieformuliertoe aan uw aanvraagformulier. 

5. U of uw verzekeringsonderneming stuurt het aanvraagformulier, eventueel samen met een assimilatieformulier en/of attest van de inactiviteitsperiode, op naar:

RIZIV - Dienst voor geneeskundige verzorging
Afdeling artsen en tandartsen
Tervurenlaan 211
1150 Brussel

Indien u uw formulier naar Curalia terugstuurt, wordt er gezorgd voor een opvolging van uw dossier. Aarzel niet te bellen naar 02/735.80.55 of een email te sturen naar info@curalia.be indien u vragen heeft.

Belangrijk: U moet het sociaal statuut 2018 ten laatste op 30 juni 2018 aanvragen.

Meer informatie?

Heeft u nog een vraag of opmerking? Wil u graag bijkomende informatie?

Contacteer ons

ellis.care heeft waardevolle partners

ellis.care ondersteunt