Test u ogen en verkoopt u brillen?

Test u ogen en verkoopt u brillen?

Een shop-in-shop in de officina om brillen te verkopen, is uit den boze. Evenmin mogen apothekers gezichtsmetingen uitvoeren.

Misschien bent u recent benaderd met de vraag om gezichtsmetingen aan te bieden aan uw patiënten en brillen te verkopen in uw officina. Als dat zo is, wees dan terughoudend! Ook al biedt men u een opleiding aan om de metingen uit te voeren. U begeeft zich immers op het terrein van andere zorgverstrekkers.

Een gezichtsmeting heeft tot doel de gezondheidstoestand te onderzoeken, eventueel ziekten en gebrekkigheden op te sporen en/of een diagnose te stellen. Het is dus een medische handeling. Niet iedereen mag dan ook een gezichtsmeting uitvoeren. Daarvoor moet je arts zijn. Of verpleegkundige, of nog orthoptist. Want voor deze beide beroepen wordt dat uitdrukkelijk in de wet toegelaten:

  • verpleegkundigen mogen: (1) het toestel bedienen om de gezichtsscherpte te bepalen, en dit op medisch voorschrift. Het gaat dus om een zogenaamde verpleegkundige B2-handeling; en (2) bij een visusmeting bepaalde resultaten en bevindingen noteren en het meettoestel manipuleren om de gezichtsscherpte vast te stellen, deze parameters beoordelen, en zo bijdragen tot de diagnosestelling en behandeling door de arts. Het gaat om geneeskundige C-handelingen die een arts mag toevertrouwen aan een verpleegkundige;
  • het beroep van orthoptist is een beschermd paramedisch beroep. Hij mag allerhande technische prestaties verrichten zoals onder meer de observatie, het onderzoek en de analyse van de oogstand, de oogmotiliteit en de visuele perceptie, alsook de bepaling van de gezichtsscherpte. Hij handelt ofwel op medisch voorschrift van een (welbepaalde) arts, ofwel gaat het, bij de niet-technische prestaties, om toevertrouwde handelingen.

Het moge duidelijk zijn: een gezichtsmeting mag dus niet uitgevoerd worden door een apotheker of een FTA! De beroepen van arts, verpleegkundige en orthoptist zijn immers beschermd. En ik neem aan dat u liever geen gevangenisstraf tot 6 maanden oploopt en/of een boete riskeert tot 40.000 €. Want deze sancties hangen u boven het hoofd indien u zich naast uw farmaceutische zorg ook bezig houdt met gezichtsmetingen.

In het advies van 12 februari 2018 gaat de Orde der Apothekers vreemd genoeg geheel voorbij aan het beschermd statuut van deze drie beroepen.

Ook wijst de Orde het shop-in-shop concept niet radicaal af in dit advies. De ervaring leert ons dat er in een concrete tuchtzaak nochtans algauw gezwaaid zal worden met de onafhankelijkheid van de apotheker, evenals met de loyaliteit, collegialiteit en confraterniteit. Ook zal de Orde u wellicht wijzen op het collusieverbod (waarover in een volgende column meer!). En dan is er nog de plicht om er steeds over te waken dat de apotheek zijn eigenheid bewaart, die verbonden is met de vereisten die de volksgezondheid hieraan stelt, en niet wordt herleid tot een louter commerciële ruimte.

Schoenmaker blijf dus bij uw leest!

Meer informatie?

Heeft u nog een vraag of opmerking? Wil u graag bijkomende informatie?

Contacteer ons

ellis.care heeft waardevolle partners

ellis.care ondersteunt