Ruilt u ook? Of bent u een groepsaankoper?

Ruilt u ook? Of bent u een groepsaankoper?

Apothekers mogen geen geneesmiddelen aankopen in groep. Ze mogen deze ook niet zomaar onderling ruilen.

De officina-apotheker is de laatste schakel in de ketting van de geneesmiddelendistributie. Hij levert de geneesmiddelen af aan de patient, diens gemachtigde of de voorschrijver van geneesmiddelen voor diens urgentietrousse. Dat weet iedereen.

Hij kan de geneesmiddelen die hij aflevert, in principe alleen betrekken bij de groothandelaar(-verdeler). Dat weet ook elkeen.

Zelfs met de twee uitzonderingen op dit principe is iedereen mee:

  • wanneer de patiënt niet adequaat behandeld kan worden met een geneesmiddel dat momenteel in België in de handel is, mag de apotheker een geneesmiddel invoeren uit het buitenland. Vereist is wel dat het daar vergund is. Ook moet de apotheker een voorschrift en een bevestigende verklaring van de voorschrijver hebben;
  • uitzonderlijk mag de ene aan de andere apotheker geneesmiddelen, medische hulpmiddelen of grondstoffen verkopen. Het mag dus geen gewoonte worden. Maar het mag wel wanneer een geneesmiddel gecontingenteerd is en de apotheker het alleen nog kan verkrijgen bij een collega die het in voorraad heeft. Het mag niet wanneer de apotheker het geneesmiddel kan verkrijgen bij de groothandel.

En nu komt het...

Er zijn collegae die ook buiten deze twee gevallen met enige systematiek overgaan tot het opzetten van een ruilhandel in geneesmiddelen. En dat mag niet. De geneesmiddelen worden dan immers niet betrokken bij de groothandelaar(-verdeler).

Ook groepsaankopen zijn in hetzelfde bedje ziek. De officina-apotheker die geneesmiddelen aankoopt en die verder verdeelt naar en factureert aan collegae, oefent de activiteiten van een groothandel uit. Ook die collegae betrekken de geneesmiddelen niet bij de groothandelaar(-verdeler).

Is dat erg? Wel, ze riskeren een gevangenisstraf tot 1 jaar en/of een boete tot € 120.000. Indien ze handelen via hun bvba of nv, riskeert deze een boete tot € 240.000. Om van de sancties bij herhaling nog maar te zwijgen.

Zijn er alternatieven? Voor de ruilhandel niet. Voor de groepsaankopen wel, maar die zijn commercieel minder interessant. Apothekers kunnen in groep onderhandelen over de prijs en de groothandel samen benaderen om een meer voordelige prijs te bekomen. Maar wanneer ze afzonderlijk de geneesmiddelen geleverd en gefactureerd krijgen, zullen ze een minder goede deal kunnen sluiten. Ook kunnen ze aansluiten bij een groep die een vergunde groothandel heeft en haar leden gunstige prijzen aanbiedt. Of ze kunnen zelf een groothandel oprichten. Maar dat is natuurlijk niet zo eenvoudig.

Aangezien deze praktijken toch wel vaker voorkomen, is het misschien beter ze te reguleren. Op die manier wordt de kwaliteit van de farmaceutische dienstverlening gegarandeerd. Tevens behoudt u de voordelen die deze praktijken u bieden... in theorie althans. Want die kwaliteitsgarantie zal wellicht gepaard gaan met een administratie die niet opweegt tegen de voordelen.

Meer informatie?

Heeft u nog een vraag of opmerking? Wil u graag bijkomende informatie?

Contacteer ons

ellis.care heeft waardevolle partners

ellis.care ondersteunt