Hoe stel ik mijn beleggingsportefeuille samen?

Hoe stel ik mijn beleggingsportefeuille samen?

 

Beleggen is geen doel op zich maar een middel. Vandaag hebt u een goed inkomen, maar als zelfstandige is uw pensioen beperkt. Daardoor riskeert u een forse inkomensbreuk na uw professionele loopbaan. Planmatig op lange termijn beleggen, is daarom een verstandige strategie. Om u hierin te begeleiden, stellen we u 8 keuzes voor. Welke hebt u al gemaakt?

Als de marktomstandigheden veranderen, moet ik mijn spaarstrategie dan aanpassen? Hoeveel geld houd ik best aan als buffer? Beleg ik best in aandelen of kies ik veiligheid boven alles? Mijn spaarcapaciteit is veranderd, wat doe ik best?

Dat zijn de vragen die we vaak horen.

STAP 1

Bepaal uw persoonlijk evenwicht

Het is belangrijk dat u rekening houdt met uw financiële draagkracht en uw persoonlijke doelen. Dit doet u met drie bouwstenen die in élke beleggingsportefeuille thuishoren:

  1. liquiditeit
  2. bescherming
  3. rendement

Met deze drie bouwstenen stelt u een gespreide portefeuille samen die in lijn is met uw persoonlijke risico-appetijt.

U spreidt in:

  • looptijd
    product
    risico

Vastrentende beleggers kiezen voor 100% ‘bescherming’. Terwijl dynamische beleggers eerder gaan voor ‘rendement’.
Defensieve en neutrale beleggers vinden een eigen evenwicht tussenin.

STAP 2

Voorzie een buffer voor onverwachte uitgaven

Voor u begint met beleggen, moet u eerst zorgen voor een financiële buffer die op elk moment meteen beschikbaar is. Best houdt u een bedrag beschikbaar ter waarde van:

6 x uw maandelijkse behoeften
+
uw geplande uitgaven voor de volgende 6 jaar

Plaats dit bedrag op een klassieke spaarrekening of op termijnrekeningen.

STAP 3

Maximaliseer fiscaalvriendelijke mogelijkheden zowel privé als professioneel

Het fiscaal voordeel dat de wetgever mogelijk maakt, biedt u een rendement dat geen enkele andere belegging u kan leveren.

Naast het klassieke pensioensparen en de mogelijkheden qua langetermijnsparen kan u als zelfstandige ook een eigen kapitaal opbouwen via uw vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) en/of uw individuele pensioentoezegging.

STAP 4

Kies bescherming als fundament

Kies als bescherming voor kapitaalvaste beleggingen en spreid die over verschillende looptijden. Een mix via termijnrekeningen en tak 21-verzekeringsbeleggingen garandeert deze spreiding.

Het hoogste rendement moet u niet verwachten. Bescherming en zekerheid wél. Zo legt u een veilige fundering in uw beleggingsportefeuille.

STAP 5

Kies dynamische beleggingen voor rendement

Dynamische beleggingen bieden u op lange termijn een potentieel hoger rendement dan kapitaalvaste beleggingen.

Vul deze bouwsteen in via een beleggingsfonds met professioneel goed huisvaderbeheer. Daarmee creëert u rendement maar bouwt u ook spreiding in. Creëer systematiek in de opbouw van uw beleggingen.

STAP 6

Beleg planmatig

Kies ervoor om uw spaarcapaciteit systematisch te beleggen, volgens uw risico-appetijt. Door uw spaarcapaciteit planmatig te
beleggen, legt u uzelf een spaardiscipline op. Bovendien stapt u in tegen een gemiddelde koers. Die is soms hoger, soms lager, maar over een langere periode gespreid, beperkt u het risico van slechte markttiming.

Door planmatig te beleggen, kapitaliseert u de rente. Hoe vroeger in uw loopbaan u hiermee start, hoe beter.

STAP 7

Leg uw beleggingsstrategie vast voor lange termijn en hou vol

Eens u een bepaald traject gekozen hebt, komt het erop aan dit consequent te volgen. Zonder u te laten leiden door emoties of tussentijdse opportuniteiten. Angst en hebzucht zijn de grootste risico’s.

Volg de ratio, ook wanneer de financiële markten schommelen. Gemaakte keuzes consistent volhouden, levert op lange termijn altijd een hoger rendement op.

Zelfs voor de meer defensieve beleggingen geldt dat instappen altijd meer opbrengt dan wachten op die rentestijging die misschien niet komt.

STAP 8

Kies voor professionele invulling én proactieve opvolging

Voor uw financiën rekent u best op een professioneel klankbord. Bank J.Van Breda & Cº begeleidt u systematisch naar uw doel. Jaarlijks bekijken we samen met u uw portefeuille en toetsen we deze af aan uw huidige situatie

Bron: Bank van Breda

Meer informatie?

Heeft u nog een vraag of opmerking? Wil u graag bijkomende informatie?

Contacteer ons

ellis.care heeft waardevolle partners

ellis.care ondersteunt