Streven naar rendement zonder zorgen

Streven naar rendement zonder zorgen

 

Een team van beheerders garandeert een brede spreiding en dagelijkse opvolging van uw beleggingen. Dat geeft u een geruster gevoel.

Een interview met Paul de Meyer, één van de fondsbeheerders bij Capfi Delen Asset Management.

De aandelenbeurzen: een evolutie die rendeert op termijn

Sinds het begin van de jaren ‘90 daalden de rentevoeten. Daardoor konden bedrijven goedkoper kapitaal aantrekken. Dat vertaalde zich in gestaag stijgende aandelenkoersen. Tegen de eeuwwisseling was er zelfs euforie met ongeziene koersstijgingen rond dertig procent per jaar.
Paul de Meyer: ‘Sommige beleggers stuurden daardoor op de koersen en niet op hun eigen risico-opbrengstprofiel. Hierdoor namen deze beleggers ondraaglijke risico’s.’

Het beursklimaat is gunstig, maar duwt ons wel in een nieuwe realiteit met andere rentevoeten en lagere groeivoeten.

Een cyclisch verhaal

De tech-bubbel barstte en iedereen werd terug met de voeten op de grond gezet.’ Tussen 2001 en 2003 corrigeerden de beurzen waarna ze geleidelijk herstelden. Tot in 2007 en 2008 de kredietcrisis en de bankencrisis wereldwijd de koersen in het rood duwden.

Nadien volgde opnieuw een langzame herstelperiode die de laatste jaren uitmondde in een gunstig beursklimaat en een sterkere economie. ‘Maar we zijn wél in een nieuwe realiteit beland met andere rentevoeten en lagere groeivoeten waar we beter aan wennen’, besluit Paul de Meyer.

Het nieuwe beursklimaat

De financiële indicatoren en de werkloosheidscijfers in Europa en de VS worden steeds beter. Daardoor mogen we wereldwijde groei verwachten die breed gedragen is over landen en sectoren heen. Paul De Meyer: ‘Ja, maar toch zijn er nog enkele structurele problemen.

De schuldenlast van sommige landen is ongezond zwaar. Ze zouden de huidige hausse beter gebruiken om hun schulden af te bouwen.’

De toekomst in aandelen

Welke tendensen ziet Paul de Meyer volgend jaar? ‘Het einde van de negatieve rente begint in zicht te komen maar houdt wellicht nog aan tot ver in 2019 voor eurobeleggers.

Politieke risico’s als de komende Italiaanse verkiezingen zullen blijven opduiken.’ In Italië is een sterk anti-Europees sentiment gegroeid. Het land heeft een zware schuldenlast en kent een trage economische groei. Die moet stabiliseren om niet door te wegen op de Europese economie en politiek. ‘Anders riskeren we een Europa met twee snelheden van landen die vooruit willen en landen die niet kunnen volgen’, waarschuwt Paul de Meyer.

Hoe staat het in de VS en het Verenigd Koninkrijk? ‘In de VS verwachten we geen grote risico’s maar aandelen zijn er wel duurder. Het is afwachten welk scheidingsscenario er voor de Brexit uit de bus komt. Gezien de onzekerheid die daarover heerst, stemmen we er geen beleggingen op af omdat we het risico niet willen nemen.’

Onze beheerders volgen uw belegging elke dag op.

Gemoedsrust creëren in een complexe wereld

De aandelenbeurs is een complexe wereld waarin tal van zichtbare en onzichtbare factoren samenspelen in een mechaniek die voortdurend beweegt. ‘Gelukkig biedt patrimoniaal beheer dagelijkse opvolging door onze fondsbeheerders’, zegt Paul de Meyer. ‘En uiteraard werken we met een beperkt aantal flexibele portefeuilles. Dat laat ons toe om enkel daarin te investeren waarmee we verwachten een rendement te halen dat past bij het risicoprofiel van de beleggers’, besluit Paul de Meyer.

Paul de Meyer: ‘De fondsen die Capfi Delen Asset Management beheert, verenigen fl exibiliteit, transparantie, liquiditeit en diversifi catie. Door als belegger te investeren in een fonds, investeert u niet in één bedrijf of één product want u belegt gespreid. Daarmee zal u geen woekerwinsten realiseren. Maar u zal wél veiligheid, gemoedsrust en stabiliteit vinden met het resultaat dat u krijgt. En een goede nachtrust. Dat ook.’ Paul de Meyer verklaart het standpunt: ‘Wat hebt u aan een belegging die snel aangroeit als u er dag en nacht van wakker ligt? U kiest daarom beter voor het comfort en de wetenschap dat uw belegging veilig en rendabel is.’

Bron: Bank van Breda

Meer informatie?

Heeft u nog een vraag of opmerking? Wil u graag bijkomende informatie?

Contacteer ons

Gerelateerde blogposts

Ontdek meer

ellis.care heeft waardevolle partners

ellis.care ondersteunt